Rozkłady jazdy

Facebook

Zalew na Wieprzu

                                                                  
13 sierpnia 2014
Dyskusja na forum
 
Szanowni Państwo!
 
Swego czasu zwróciłem się do Państwa z prośbą aby na stronie internetowej Skoków, odejść od mody istniejącej na innych forach dyskusyjnych, na których dyskutanci nie przebierają w słowach, obrażają innych, dają upust swoim nadmiernym emocjom, celowo podają nieprawdę, często manipulują informacjami, realizując swoje lub innych cele polityczne. Miałem już nadzieję - podczas dyskusji nad innym wcześniejszym artykułem, że wreszcie coś się zmieni... (czytaj więcej)
 
 
                                                                  
28 lipca 2014
Wniosek do Urzędu Gminy Puławy
 
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Borowej i Skoków w sprawie losu wniosków dotyczących zmian w Studium i w Planach zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy oraz w Strategii rozwoju gminy Puławy, z uwagi na znaczny upływ czasu od ich złożenia do Urzędu Gminy Puławy, przesyłam w pierwszej kolejności treść tych wniosków (w wersji bez podpisów mieszkańców) z prośbą o ich zamieszczenie na stronie internetowej www. wies-skoki.cba.pl
 
 
Z poważaniem
Włodzimierz Nowak
                                                                  
26 maja 2014
Zalew na Wieprzu
 
W związku z podjętymi bezpodstawnymi krytycznymi uwagami, a nawet niegrzecznymi złośliwościami dotyczącymi podjętej przeze mnie społecznej, oddolnej, inicjatywy budowy zapory i zalewu na rzece Wieprz, oprócz zamieszczonych przeze mnie bezpośrednich wyjaśnień w komentarzach, chciałbym prosić o umieszczenie obok tych komentarzy lub w jakimś innym stałym miejscu - zarysu planowanego zalewu. W związku z powyższym przesyłam w/w fragmenty mapy w załącznikach. Jednocześnie chciałbym zapewnić tych z czytelników nieufających nikomu, iż nie mam żadnego zamiaru kogokolwiek wykorzystać, a wręcz przeciwnie, jak na razie to wydaje mi się, że chyba zrobiłem dużo (przynajmniej wg tych licznych życzliwych i uczciwie oceniających), jak na moje skromne możliwości (biorąc pod uwagę wielkość inwestycji). Chcę przecież tylko zaszczepić na lokalny grunt, to co osobiście zobaczyłem i usłyszałem od twórców ,,nowego" Bałtowa, którzy po likwidacji miejsc pracy w hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostali bez środków do życia. Należy utworzyć także podobne Stowarzyszenie, pojednać się jak najszybciej dla dobra racji wyższych i zacząć działać dla przyszłych pokoleń, wykorzystując, podobnie jak w Bałtowie, walory własnego otoczenia. Myślę, że przekonałem już dawno wielu dla tego pięknego dzieła - zagospodarowania terenów nad Wieprzem (zalew), Piaskarni czy odtworzenia dla turystyki wodnej Starorzecza Wisły i liczę teraz na tych jeszcze niestety przeciwnych. Nie może jednak zabraknąć inicjatywy, energii nikomu z tych osób, którzy dotychczas się zaangażowali - z powodu pojedynczych przeciwnych głosów pochodzących od czytelników wiecznie podejrzliwych. Tacy są przecież zawsze i wszędzie wokół nas. Środki unijne nie będą jednak trwały wiecznie. To większość mieszkańców a nie ja sam, zdecyduje czy inwestycje będą czy też nie.
Z poważaniem 
Włodzimierz Nowak
mapa I
mapa II
legenda
 
 
                                                              
20 maja 2014
 
Stanowisko prof. Mirosława Piotrowskiego w sprawie drogi wodnej E40
 
W nawiązaniu do przebiegu spotkania Pana Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego z mieszkańcami w Dęblinie, dotyczącego funkcjonowania Unii Europejskiej, zamieszczamy jego oficjalne stanowisko w sprawie naszej oddolnej inicjatywy dotyczącej zmiany przebiegu drogi wodnej E40 z Bugu na Wieprz, zaprezentowane podczas spotkania.
 
Z poważaniem
Jolanta Nowak
Dęblin
 

                                                                   
17 marca 2014
Wizyta studyjna w Strasburgu
na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego
 
W dniach od 8 do 12 marca 2014 roku, odbyła się wycieczka przedstawicieli różnych organizacji i instytucji  społecznych z województwa lubelskiego do Strasburga. Osobą zapraszającą był prof. Mirosław Piotrowski -  kierownik Katedry Historii Najnowszej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa lubelskiego. Ponieważ już wcześniej zainteresowałem pana profesora problematyką budowy zapory i zalewu wodnego na terenie gmin: Dęblin, Puławy, Ryki oraz zagadnieniami finansowania tego przedsięwzięcia, a także zmianą przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E40 z Bugu na Wieprz, więc propozycja wyjazdu była szansą na bezpośrednie i dłuższe omówienie w/w sprawy. Uzyskałem, aż trzy miejsca dla Dęblina. W wyjeździe wzięły udział, wraz z liczną grupą młodzieży szkolnej z województwa lubelskiego ( między innymi zwycięscy konkursów o UE ), uczennice dęblińskich szkół: Weronika Mańka- Przewodnicząca Samorządu Szkolnego ZSZ nr. 1 oraz Ola Pacholska, reprezentująca Zespół Szkół Ogólnokształcących. Podczas spotkania z panem profesorem przedstawiłem w szczegółach, problemy związane z podjętą przeze mnie oddolną  inicjatywą budowy zapory, elektrowni wodnej, zalewu wodnego i uzyskałem zapewnienie o zaangażowaniu się pana posła w to przedsięwzięcie. Oprócz oficjalnych rozmów w tej sprawie, wykładu w pana profesora na temat działalności UE i różnych jej instytucji, znalazł się czas na zwiedzanie Strasburga, obiektów Parlamentu Europejskiego, wycieczkę statkiem, zwiedzanie ciekawych alzackich miasteczek. Myślę, że efekty wizyty, emocje i wrażenia zrekompensowały trudy podróży autokarem.
Włodzimierz Nowak
 
 
Fot.:  W.  Nowak
                                                              
5 marca 2014
Borowa, dn. 04.03.2014 r.
Włodzimierz Nowak
08-530 Dęblin
ul. Długosza 1
Poprzedni adres zam.
 Borowa 148
 
LIST  OTWARTY DO WÓJTA GMINY  PUŁAWY
Pana Krzysztofa Brzezińskiego
 
 
Szanowny Panie Wójcie. Podczas  naszej ostatniej rozmowy  podkreślił Pan swoje zaangażowanie w ostatnich latach na rzecz społeczności Borowej i Skoków - dotacja do Szkoły, ośrodka kultury w Borowej, inwestycje drogowe. Jednocześnie wyraził Pan swoje rozgoryczenie z powodu  braku  uszanowania dla tych dokonań i dla Pana osoby  przez grupę osób z tych miejscowości. Po naszej rozmowie uświadomiłem sobie, iż podjęte także przeze mnie działania na rzecz mieszkańców tych miejscowości ( budowa zapory i zalewu wodnego na Wieprzu i drugiego przy stacji Zarzeka) są - w sytuacji braku jedności - także bardzo zagrożone.  Ze względu na miejsce mojego urodzenia i zamieszkania w Borowej (aż do czasu małżeństwa), znajomość ludzi i ich problemów uznałem, że w tej sytuacji nie mogę być obojętny. czytaj więcej...
 
 
                                                                  
23 lutego 2014
Nie zazdrościmy Stężycy "Wyspy Wisła"
 
Realizacja, za zgodą Pani dyrektor Jolanty Kiebzak w ZSZ nr. 1 w Dęblinie, Innowacyjnego Programu Podstaw Przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej autorstwa OiC Poland z Lublina, zmobilizowała mnie do znalezienia  pomysłu na podobne  przedsięwzięcia jak te, które istnieją od lat w Polsce a które poznaliśmy w ramach realizacji w/w  programu. Wielotygodniowe analizy lokalnych zasobów, zaowocowały podjęciem przeze mnie ostatecznej decyzji o zaangażowaniu się w realizację zalewu wodnego (ok. 350 ha) z zaporą i małą elektrownią wodną na rzece Wieprz. Argumentem przesądzającym za wyborem tego przedsięwzięcia, był fakt istnienia od 10 lat, w tzw. Studium zagospodarowania przestrzennego Dęblina, zaplanowanej zapory wodnej na rzece Wieprz, na wysokości Masowa... czytaj więcej...