Rozkłady jazdy

Facebook

SKOKI 2012 – tam gdzie Wieprz do Wisły wpada

13 sierpnia 2012
II Festyn Rodzinny w Skokach

II festyn rodziny „Skoki – tam gdzie Wieprz do Wisły wpada” przeszedł do historii. Szacujemy, że w kulminacyjnym momencie festynu, czyli podczas koncertu gwiazdy wieczoru – zespołu Volver, w zabawie brało udział ok. 4 tys. osób. Organizatorzy, w swej subiektywnej ocenie, uważają imprezę za bardzo udaną. Zapraszamy Państwa do komentowania festynu na „Forum”.

Fot.: D. Teper i W. Nowak

Przygotowania do festynu

Festyn

Koncert gwiazdy wieczoru - zespołu Volver

    

 
Wystawa ślubnych fotografii mieszkańców Skoków pt. "Przyjmij tę obrączkę..."
 
Wystawa starych fotografii ślubnych, zatytułowana „Przyjmij tę obrączkę…”, wzbudziła duże zainteresowanie. Była ona szczególnie interesująca dla mieszkańców Skoków, którzy często nie kryli zaskoczenia, widząc na zdjęciach swoich dziadków, pradziadków lub członków rodzin.
 
 
 

14 sierpnia 2012

Podziękowania
Gorąco dziękuję za pomoc w organizacji festynu:
Strażakom: Tomkowi Patajowi, Michałowi Osińskiemu, Andrzejowi Pyrze, Markowi Wiraszce, Rafałowi Wardzie, Damianowi Korpysie, Kubie Gawryjołkowi, Ewelinie Machul, Marianowi Dębskiemu i Czarkowi Bedrze;
oraz innym zaangażowanym osobom: Sławkowi Gawryjołkowi, Anecie Sawczuk, Sylwii Pataj, Ani Teper, Krzysztofowi Nojkowi, Eugeniuszowi Patajowi i Monice Pataj.
Ponadto składam serdeczne podziękowania: Krzysztofowi Makuchowi – pracownikowi Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Piotrowi Maroszowi oraz Michałowi Krawczykowi.
Dziękuję także sponsorom:  Lista sponsorów
 
Prezes OSP Skoki - Borowa
Marek Teper